- Vêrane er halve flokken, sa saueklipparen til Fjellaren då han skulle ha oppgjeret. Utan vêrar blir det lite moro på ein sauegard, både for sauebonde og søyer. Du finn meir om kvar vêr med å klikke på dei.

2011, 2012
"Sauen.no er alltid først med det siste frå sauebeitet!" Hallgeir, pensjonert vêr. " Skulle noko bli gjort på denne garden, måtte vi gjere det sjølve" Solsikke, innovativ sau

Annonse:

2013
"Sauen.no er drive av sauene på Fjellet, med ei syltynn godkjenning av sauebonden vår, Fjellaren" Berta, tillitssau. "Hadde det ikkje vore for sauen, ville mange tobeinte gått seg bort i kratt og skjerr. Bjøro, matglad vêr

Annonse:

2014 2015 2015 2016 2016 2016, 2017 2017 Nokre vêrlam 2015
Nokre vêrlam 2013
Nokre vêrlam 2012