Eg er Frøydis!

Web designer and developer working for envato.com in Paris, France.

Web designer & developer
john.smith@email.com
Paris, France

23. des: – Fjellaren er ein sauebonde på lavt nivå, og vi veit aldri kva han kan finne på. Derfor har saueflokken vaktberedskap på garden 24/7, seier beredskapssøya Frøydis.

Ifølge Store norske leksikon er beredskap det å vere førebudd til innsats for å møte uventa kritiske situasjonar.

– Her på garden manglar ikkje det på kritiske situasjonar. Det kan vi takke Fjellaren for, seier Frøydis.

Frøydis er ei systematisk og framsynt søye som vart fødd 7. april 2016, og er dotter av Fru Winter og Bjarte.

Beredskaspssøya vil trekke fram artikkelen om då Fjellaren sette fyr på garden og fekk eit heilt nabolag sendt på sjukehus:

Download my curriculum vitae: